קרן גרוס הוקמה בשנת 1988 מתוך מגמה לסייע בידי משוחררי צה"ל והשרות הלאומי/אזרחי להשתלב בחיים האזרחים. הקרן פועלת באמצעות מתן מלגות לכל סוגי הלימודים וכן ביזום ותמיכה של פרויקטים המקדמים חיילים משתחררים ומשוחררים. הקרן בונה שותפויות ומשפיעה בעיצוב תוכניות לקידום צעירים במדינת ישראל. הקרן שותפה במיזמים רבים ומייעצת לרשויות, גופים וארגונים המסייעים בידי צעירים מסיימי שרות.

פעילות הקרן מוכתבת ע"י חבר נאמנים בו מכהנים חמישה חברים:

  • ד"ר אילה פרוקצ'יה – שופטת בית המשפט העליון בדימוס – יו"ר
  • מר סלים ג'ובראן – שופט בית המשפט העליון
  • ד"ר יורם דנציגר – שופט בית המשפט העליון
  • פרופ' דב גולדברגר
  • פרופ' יוסף תמיר

הקרן הפכה לגוף מרכזי שמשמר בתוכו ידע ויוצא "אל השטח" כדי להבין את הצרכים המתפתחים של חיילים משוחררים. הידע הזה איפשר לקרן ליצור שותפויות מקומיות וארציות בכל הרמות עם גופים אחרים המעוניינים לפעול בנושא. כיום, קיימות בישראל שורה של קרנות ועשרות גופים הפועלים לסייע לחיילים משוחררים ולצעירים בכלל וההבנה והפתיחות לנושא בצה"ל, משרדי הממשלה והשלטון המקומי גדולים לאין שיעור. החקיקה בנושא הורחבה וכיום מקבלים חיילים משוחררים מענקים משמעותיים וסיוע רב מהממשלה.

קיומם של גופים נוספים וההבנה הגוברת של צרכי החיילים המשוחררים השתקפה גם בשינוי אופי פעילותה של הקרן. שתי ההתפתחויות המרכזיות היו הפניית משאבים רבים יותר להפעלת סדנאות וקורסים של הכנה לחיים האזרחיים, ביחד עם צה"ל, משרד הבטחון והרשויות המקומיות. חלק גדול מהקורסים מתקיימים בחודשי השירות האחרונים של החיילים ובמקביל נבנה מערך ליווי מיום השחרור ובמשך שנות האזרחות הראשונות שלהם. במקביל, התמקדה חלוקת המלגות באוכלוסיות יעד: תושבי פריפריה, בני מיעוטים, חיילים בודדים ועולים במיוחד מבני העדה האתיופית, חרדים וכד'.

ההתפתחויות האלה ימשיכו לאפיין את הקרן בעשור הפעילות השלישית שלה תוך התעדכנות מתמדת בצרכים המשתנים של אוכלוסיית החיילים המשוחררים.